SEX สำคัญแค่ไหนกับการใช้ชีวิตคู่

903

SEX สำคัญแค่ไหนกับการใช้ชีวิตคู่

SEX ถือเป็นอีกเรื่องที่สำคัญกับการใช้ชีวิตคู่ ถ้าอีกฝ่ายขอมีเซ็กซ์กับคุณก็ไม่ควรปฏิเสธบ่อยๆเพราะถ้าถูกปฏิเสธบ่อยๆ จะทำให้เขาขาดความมั่นใจ

ต่อไปนี้คือปัจจัยที่ทำให้เซ็กซ์ของคุณเสื่อมถอยลง

    • ความเบื่อหน่ายและความเครียดคือสิ่งสำคัญที่ทำให้คู่ของคุณมีเซ็กซ์กันน้อยลง

    • ด้วยวัยที่สูงขึ้นจึงทำให้มีความรู้สึกกระตือรือร้นในเรื่องเซ็กซ์น้อยลง ซึ่งกลายเป็นปัญหาสำคัญที่หยุดยั้งไม่ให้คู่สามีภรรยาได้สนุกกับเซ็กซ์

ฉะนั้นถ้าไม่ใส่ใจกับเรื่องเซ็กซ์เป็นเวลานาน มันก็จะสร้างระยะห่างระหว่างสามีกับภรรยา และอาจจะทำให้ชีวิตคู่ของคุณยุติความสัมพันธ์ลงได้

 

Tags :